Företaget upphör


Från och med början av januari 2019, tar Berg Andersson Webdesign inte längre några uppdrag och företaget upphör juridiskt inom kort. Frågor hänvisas till kontakt@baweb.se

Med Vänlig Hälsning, Teodor Andersson och Erik Berg.